Ingen ny Estoniautredning

Under måndagen kom det officiella beskedet att det inte blir någon ny haveriutredning om Estoniakatastrofen
I stället ger regeringen Styrelsen för psykologiskt försvar i uppdrag att informera, besvara frågor och bygga upp en faktabank om Estonia. Men verkets generaldirektör Björn Körlov tror inte att den fullständiga sanningen om haveriet kommer att komma fram eftersom det inte finns tillräckligt underlag på alla punkter. Regeringens beslut är ett bakslag för anhörigföreningen Agnef som har krävt en helt ny haveriutredning. Däremot får Styrelsen för psykologiskt försvar 25 miljoner kronor för att stimulera forskning om sjösäkerhet.