Varning för giftalger i sundet

Det rapporteras om giftalger utanför både Öland och Kalmar. Egentligen är det inga alger utan en sorts bakterier. Och förutsättningen för att drabbas av allvarliga problem är att man sväljer stora mängder vatten. Men bad i giftalgerna kan ändå ge lättare illamående, kräkningar och hudreaktioner, störst risk löper barn och djur.