Kommunkritik mot lagförslag

Kommunförbundet riktar kritik mot regeringen för att inte ge kommunerna full ekonomisk täckning för kostnader som kommunerna får sen regeringen föreslagit att asylsökande barn ska få samma sätt till utbildning som andra barn i Sverige.
Att lagstiftningen inte åtföljs av ekonomisk kompensation till kommunerna kan komma att innebära att reformen inte genomförs i praktiken. Det skriver kommunförbundet i ett pressmeddelande.