Vattenförorening utanför Vängnön

Någon form av förorening i vattnet upptäcktes igår morse utanför Vängnön, strax nordöst om Härnösand. Räddningstjänsten har varit där och konstaterat att det inte rör sig om olja. Miljökontoret ska analysera prover tagna från föroreningen.