Allt fler obetalda skulder

Kronofogden i länet får alltfler obetalda skulder på sitt bord. Antalet betalningsförelägganden har ökat under första halvåret i år med 11 procent jämfört med samma period i fjol.
Hittills i år har kronofogdemyndigheten fått drygt 10 000 betalningsföreläggande gällande västernorrlänningar. Krister Sundell på riksksatteverket som tittat närmare på orsakerna bakom ökningen säger att det bland annat kan bero på ett ökat antal obetalda mobiltelefon och interneträkningar. Men antalet obetalda patientavgifter har också ökat.