Offentlig process kan minska oro

Svenska Naturskyddsföreningen vill att Båstad kommun ska kräva Banverket på utökade tillstånd för bygget av tunneln genom Hallandsåsen. Dom utökade tillstånden är frivilliga och hittills har Banverket sagt nej.
Naturskyddsföreningen menar att det här är ett utmärkt fall att använda de frivilliga tillstånden och göra processen offentlig. Och man pekar på att flera av de boende i området är oroliga och vill veta vad som ska göras. Grundvattenuttaget under byggtiden är det enda obligatoriska tillstånd som Banverket måste söka, och det sökte Banverket när regeringen gav sitt tillstånd för ett fortsatt bygge av tunneln.