Pessimistisk konjunkturbarometer

Industrins förväntningar på den svenska konjunkturen är i dag de lägsta på åtta år. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste mätning.
Under det andra kvartalet i år sjönk både produktionen och sysselsättningen inom industrin. Även orderingången minskade för både exporten och hemmamarknaden. Under hösten tror industriföretagen på en oförändrad situation utom när det gäller antalet anställda, som kommer att minska ytterligare, enligt Konjunkturinstitutet.