Karolinska samarbetar trots transplantationer av organ från avrättade

Karolinska institutet samarbetar med flera kinesiska universitet som transplanterar organ från avrättade fångar, uppger Dagens Medicin på onsdagen.

Dekanus för forskningen vid Karolinska institutet, Jan Carlstedt Duke, känner inte till verksamheten med organtransplantation från avrättade fångar.

– Vi tycker att det är allvarligt att man bedriver en verksamhet som inte följer de acceptabla riktlinjer som det internationella medicinska samhället har tagit fram. Det är självklart att vi anser att detta måste ändras, säger Jan Carlstedt Duke.

På vilket sätt har ni försäkrat er om att era samarbetspartner inte handlar med organ från avrättade?

– Vi har inte ens tänkt på det och vi har inte tagit upp det till diskussion. Däremot har vi i vår diskussion om forskning och samarbete, som för det mesta handlar om mer grundläggande forskning med viss klinisk tillämpning, i varje projekt utvecklat de etiska riktlinjerna och frågeställningarna.

Inget nytt
Uppgifter om att kinesiska sjukhus använder sig av organ från avrättade fångar har förekommit ofta under de senaste åren.

Professor Carl Gustaf Groth som har gott renommé i transplantationskretsar, säger till Dagens Medicin att WHO också fått bevis för att det sker i ganska stor skala i Kina.

Men Jan Carlstedt Duke, säger att den internationella ståndpunkten är att man bör fortsätta samarbeta med Kina för att kunna påverka utvecklingen i rätt riktning.

– Där har de inom det här internationella sällskapet aktivt tagit ställning till att det är viktigare att försöka påverka utvecklingen på ett positivt sätt, än att försöka utestänga verksamhet. Det är en vanlig ställning som vi tar inom den akademiska kretsen och jag tycker att det är viktigt.

Innebär det att ni fortsätter samarbetet med de här institutionerna, även om de använder avrättades organ eller inte?

– Vi måste ta ställning till det när vi får information av våra samarbetspartner om hur det ligger till. Jag vet att under året har det kinesiska hälsoministeriet antagit en lag om att man inte ska bedriva den här verksamheten på det här sättet, man ska begränsa antalet ställen som får bedriva transplantationsverksamhet utåt och det ska inte ske mot försäljning. Så det går mot rätt håll, säger Jan Carlstedt Duke. 

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se