Solförmörkelsen 1954

37 min

Den 30 juni 1954 inträffade en total solförmörkelse i Sverige. Fenomenet observerades storligen i radio.

Per Collinder rapporterar från solförmörkelsen i Kalmar. Sven Olof Olsson rapportera från Kostergården på Sydkoster och Lars Orup från Mykinge försöksgård, Persnäs. Nils Dahlbäck fanns i Sandviks hamn, Lyckås och Nils Linnman på fågelön Stora Karlsö Alla samlade de in reaktioner och intryck från solförmörkelsen.