Helikoptertillverkare hotar stämma staten

Den amerikanska helikoptertillverkaren Sikorsky hotar att stämma svenska staten om inte Sverige frivilligt betalar omkring 113 miljoner kr i skadestånd för brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU.
– Sikorsky gör det här för att man anser att man blivit grovt förfördelad i den här upphandlingen till följd av att hemliga uppgifter har läckt till en av konkurrenterna som sedan fick kontraktet, säger advokat Per magnusson som är ombud för företaget. Helikoptertillverkaren Sikorsky förlorade upphandlingen när svenska försvaret köpte helikoptrar värda 5,6 miljarder kronor förra året. Enligt Sikorskys ombud finns det inga tvivel på att hemliga uppgifter läckte ut till konkurrenten NH industries, uppgifter som enligt Per Magnusson gjorde att konkurrenten fick ordern. Enligt Magnusson har Försvarets materielverk, FMV, brutit mot LOU. ”Man borde ha avbrutit” – Ja, vår bedömning är att Sikorsky har fog för sina krav och att FMV, eller staten då, är skyldiga att ersätta Sikorsky. Man har helt enkelt handlat fel, man skulle ha avbrutit den här upphandlingen när man fick reda på att en massa känslig information hade läckt ut och det har man inte gjort, och då får man helt enkelt betala kostnaderna för det, säger han. Per Magnusson har skickat ett brev till FMV och försvarsdepartementet, där Sikorsky kräver en uppgörelse med svenska staten. Om det inte blir en uppgörelse kommer Sikorsky alltså att stämma staten på omkring 113 miljoner kr. Upphandlingen blev klar 12 september förra året och enligt LOU måste stämning ske inom ett år efter att en upphandling blivit klar, och blir det ingen uppgörelse väntas en stämning i början av september. FMV anser att det varit tydligt FMV anser att det varit en tydlig och konkret förhandlingssituation och tycker inte att det förekommit några felaktigheter i upphandlingen. – Vi har inte kunnat se att detta går att återfinna i de anbud som är lämnade, att det finns någonting där som tyder på att någon av anbudslämnarna haft tillgång till otillbörlig information, säger FMV:s informationschef Kurt Svensson.
Christer Johansson