Mer pengar till neurologin

Landstinget i Västernorrland har inte de resurser som krävs för att ge människor med neurologiska sjukdomar den behandling de behöver. Och därför vill riksförbundet för neurologiskt handikappade att mer pengar satsas på att erbjuda rehabilitering utanför länet av till exempel MS sjuka.