Hjortavel är svårt och olönsamt

LRF:s satsning på att utbilda lantbrukare i hjortavel tycks inte gå hem på länets lantbruk. Man tycker att reglerna för att ha viltdjur är krångliga och att det är svårt att få verksamheten att gå runt. Djuren och köttet måste testas regelbundet av en veterinär och det är en kostsam procedur som gör att lönsamheten blir lidande.