Halverad vinst för Stora Enso

Fortsatt mörk framtid för pappersbruket i Nymölla.
Stora Ensos halvårsvinst mer än halveras jämfört med motsvarande period förra året. Årets halvårsvinst uppgår till drygt 6 miljarder kronor. Enligt delårsrapporten beror minskningen på sämre försäljning av finpapper, magasins- och tidningspapper och man spår att den svaga efterfrågan på bolagets produkter fortsätter. I maj varslade Stora Enso 38 anställda vid pappersburket i Nymölla, i Bromölla kommun, och enligt företagets delårsrapport ska man fortsätta att anpassa kapaciteten till efterfrågan.