Lindrigt straff för ubåtsolycka

Den ubåtschef som bar ansvaret för olyckan utanför Hawaii i februari har fått sitt straff. Han får en skarp tillrättavisning och tvingas säga upp sig. Nio människor dödades när ubåten sänkte en japansk trålare.
Olyckan inträffade när ubåten USS Greenville genomförde en så kallad forcerad uppstigning utanför Hawaii. Ubåten gick rakt upp och kolliderade med en japansk skoltrålare, som sjönk mycket snabbt. Fartygschefen, kommendör Scott Waddle, hade tillåtit att civila passagerare ombord deltog i ubåtens manövrering.