Allt fler blåalger i Östersjön

Det är risk att algblomningen ökar i Östersjön just nu, främst på grund av det varma vädret och de svaga vindarna.
Kustbevakningens flyg har sett rik algförekomst upp till halva Öland, men senare mellan Öland och Gotland tunnas det ut. Några uppgifter om alger längs de gotländska kusterna har ännu inte rapporterats, men allmänheten rekommenderas ändå att helt avstå från bad om vattnet är så grumligt att man inte ser botten på en meters djup.