Förorening var gräs

Den förorening som igår upptäckter vid vattnet mellan Härnösand och Vägnön var med största sannolikhet helt ofarlig. Det prov som räddningstjänsten tog igår har analyserats av miljökontoret i Härnösand. Det rör sig troligen om någon form av gräsklipp eller liknande som till exempel kan komma från golfbanan i närheten.