Omval dröjer till våren

Riksdagen måste fatta beslut om en ny vallag innan sametingsvalet kan göras om.
Det finns risk för att valet till sametinget måste göras om helt och då kan ett nyval ske först våren 2002. Det är den analys som jordbruksdepartementets juridiska expertis gör nu när de snabbutreder frågan om sametinget som är lamslaget sedan valresultatet förklarades ogiltigt. Jordbruksdepartementets jurister har upptäckt att bestämmelserna som reglerar val till sametinget är mycket knapphändigare än de som gäller för vanliga val. Det finns till exempel inga anvisningar som klart säger vad som ska gälla för nyval. Det verkar nu som om nuvarande lagstiftning måste kompletteras och riksdagen kan fatta beslut om nya valbestämmelser först i oktober och då kan de inte träda i kraft förrän 1 januari 2002 Och då måste bland annat en ny röstlängd upprättas och partilistor anmälas.