Stämning mot Vimmerby kommun

Stockholmsföretaget Broadway Sweden AB stämmer Vimmerby Kommun på sju miljoner kronor. Broadway Sweden AB anser att kommunen har brutit mot lagen om offentlig upphandling inför en installation av bredband i kommunen.
Vimmerby kommun har slutit av avtal med Telia Partner AB för att bygga bredband och Broadway Sweden AB anser att de blivit förbigångna och inte fått möjlihet att lägga anbud. Kommunen har 30 dagar på sig med ett yttrande. Kommunstyrelsens vice ordförande, centerpartiets Bo Svensson säger till P4 Kalmar att man inte lagt ut en bredbandsinstallation på anbud utan att bredbandsfrågan kan jämföras med att låta vägverket dra en ny väg i kommunen.