Sparkas efter sextrakasserier

En anställd vid P 18 på Gotland har sagts upp från sin tjänst. Anledningen är att han spridit uppgifter om att en annan anställd skulle ha utsatt kvinnliga medarbetare vid P 18 för sexuella trakasserier.
Påståendena tillbakavisas både av kvinnorna och av den utpekade. Istället har en kvinnlig anställd uppgett att hon vid upprepade tillfällen utsatts för trakasserier av mannen själv. Hans närmaste chef uppger att han vid flera tillfällen påpekat att mannens beteende är oacceptabelt. Själv hävdar mannen att han aldrig uttalat orden sexuella trakasserier och att det som sagts om honom är lögn. Mannens anställningen vid försvaret anses vara av utpräglad förtroendekaraktär och därför finns inte längre förutsättningar för fortsatt förtroende för honom i den befattning. Han har inte godtagit förslag till omplaceringar och Försvarets personalansvarsnämnd har beslutat säga upp mannen efter förhandlingar med den fackliga organisationen.