Långa familjerådgivningsköer

Allt fler par söker hjälp hos familjerådgivningarna och köerna är nu så långa att väntetiden kan bli flera månader.
Väntetiden på familjerådgivningsbyråerna rekommenderas till högst två veckor men idag kan par i många fall få vänta uppemot två månader innan de får en tid.