Diciplinstraff för granatövning

Två befäl vid P 18 har fått löneavdrag eftersom de vid två olika tillfällen åsidosatt säkerhetsbestämmelserna vid övningar med handgranater.
Det skedde dels för att granattändare delades ut till de värnpliktiga för tidigt och dels för att övningen börjades för tidigt innan skyddsutrustningen fanns på plats. Förseelserna anses som så allvarliga att befälen tilldelas diciplinpåföljd i form av löneavdrag. Ett av befälen har förklarat att han kände sig mycket stressad under övningen och att han inte genomfört övningen på flera år, vilket fick honom att handla fel.