FN:s första år som fredsorganisation

40 min

1945 möttes delegater från 50 länder i San Francisco för att skriva stadgan för Förenta Nationerna. Malin Bergman gjorde 2005 ett program om hur stämningen var när FN tog sina första stapplande steg som fredsorganisation.