Opålitliga narkotikatester

Det går inte att lita på de snabbtester som används för att kontrollera om någon använder narkotika. Det skriver tidningen Dagens Medicin.
Snabbtesterna har blivit vanligare de senaste åren. På arbetsplatser och i skolor kontrolleras tusentals anställda och elever. Men Olof Beck, enhetschef på Karolinska sjukhuset, varnar för att narkotikatesterna inte är tillförlitliga. Han säger att det finns människor som fått sparken på grund av snabbtestresultat, som senare visat sig vara felaktiga.