Brottsoffer ska få bättre info

Från och med den första juli ska polisen informera personer som blivit utsatta för brott om att det finns hjälporganisationer som till exempel brottsofferjouren. Polisen har också tidigare haft skyldighet att lämna sådan information men nu är formuleringen i förordningen skärpt, eftersom informationen har fungerat dåligt, också på Gotland.
Brottsofferjouren är en ideell hjälporganisation som alla som blivit utsatta för något brott kan vända sig till.