Avskaffat monopol oroar sotare

Det finns ett förslag på att det kommunala sotningsmonopolet ska försvinna i höst.
Det innebär fri prissättning och att varje sotare kommer att få sälja sina tjänster till fastighetsföretagen. Förslaget oroar sotaren Yngve Ringbro, som ser sitt företag hotat: - Vi tvingas avveckla företaget i nuvarande form om det blir verklighet. Jag kan inte ha en massa personal som ska sitta och vänta på att folk ska höra av sig om sotning, säger Yngve Ringbro till Radio Jämtland. Förslaget innebär att fastighetsägaren får hela ansvaret för att sotningen genomförs och att det ska bli fri konkurrens och fri prissättning istället för som nu fasta priser. - Om man ska åka härifrån Östersund upp till exempelvis Valsjöbyn eller Munkflohögen, för enstaka sotningar, kan det kosta uppemot 1 500 till 2 000 kronor, säger Yngve Ringbro.