Behov av fler öppna förskolor

Det behövs fler öppna förskolor på Gotland. Det skriver en grupp anställda vid barn- och mödrahälsovården i ett brev till kommunen.
Behovet märks vid förskolan Myllan på Gråbo i Visby, där antalet besökare fördubblats mellan 1999 och 2000. Det innebär en uppenbar risk att resurssvaga familjer, som var målgruppen från början, inte kommer till den öppna förskolan enligt brevskrivarna. De vill nu ha fler öppna förskolor, både i Visby och på landsbygden.