Förbud ökar inte säkerheten

Vägverket vill inte ha något förbud mot att prata i mobiltelefon under bilkörning.
Säkerheten ökar inte för att föraren använder handsfreeutrustning i stället för att hålla telefonen i handen. Tvärt om kan riskerna öka i och med att många förare använder telefonen mer om de har en handsfreeutrustning , enligt Vägverket. Nyligen krävde Riksdagens trafikutskott att regeringen ska utreda möjligheten att förbjuda mobiltelefonsamtal under bilkörning - - ett förbud som många andra länder redan har.