Mitthögskolan säger upp personal

Stora svårigheter att fylla tomma utbildningsplatser gör att Mitthögskolans ledning nu överväger personalneddragningar, kanske redan till hösten.
Det är ännu oklart hur stora neddragningar som blir aktuella. Som Radio Jämtland berättat tidigare gick Mitthögskolan förra året med 29 miljoner kronor i underskott, ett underskott som till stor del beror på vikande antal studenter. Det är främst de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna som Mitthögskolan har problem att fylla.