Lång kö för miljöärenden

Miljöskyddsgruppen vid länsstyrelsen är överhopad av ärenden.
Enligt tillförordnade landshövdingen Uno Svaleryd skulle de sex personer som arbetar där behöva vara 15 för att man ska hinna det miljöbalken föreskriver. Miljöbalken kom 1999 och fortfarande finns ärenden som kom in före balken kvar att behandla. Ännu saknas många ansökningar. Företagen har fram till utgången av 2003 att göra ansökningar enligt miljöbalken. Enligt Uno Svaleryd reglerar miljöbalken verksamheten hårt och det gör att ärenden tar lång tid: -Om ett ärende går på räls med samråd och remisser tar det aldrig under 4 - 5 månader, men ofta kan det bli upp till två år. Rätt ordning är att företagen börjar med ett samråd med vår miljögrupp, säger han till Radio Jämtland.