Barbara McClintock får medicinpriset 1983

4:06 min

Den amerikanska genetikern Barbara McClintock fick 1983 Nobelpriset i medicin. Hennes studier av färgfläckar på majskorn ledde till upptäckten av rörliga genetiska element som tjugo år senare visade sig kunna skapa motståndskraft mot antibiotika hos bakterier.