Obehöriga lärare utbildas

Högskolan i Jönköping är en av sex högskolor i landet som nu får regeringens uppdrag att utbilda obehöriga lärare. Det var igår som regeringen presenterade planerna på att genom en sån här satsning utbilda 4 000 lärare så att de blir behöriga. Lärarna ska under sin utbildning vara anställda i en skola på halvtid och studera på halvtid och studietiden beräknas till tre terminer. Under tre år ska studerande antas i det här projektet och de första studenterna beräknas få sin examen år 2004. En del av den här utbildningen placeras alltså i Jönköping.