Ökat flyg planeras i Eskilstuna

Planerna på att utveckla flygplatsen i Eskilstuna fortsätter. Flygplatschefen Jan Lönnborg föreslår att flygplatsen i Kjula ska ha 28 400 flygrörelser år 2015.
Det framgår av ett förslag till kommunsstyrelsen och det ska ligga till grund för en miljöprövning hos länsstyrelsen. I förslaget nämns reguljär luftfart med mindre enmotoriga flygplan och både lättare och tyngre jetflygplan som aktuella för flygplatsen, men också skolflyg och viss militär flygverksamhet. Detta kräver också att start och landstingsbanan förlängs.