Avgifter upprör studenterna

Centrala Studiestödsnämnden, CSN:s, nya avgiftssystem upprör många. Allt större del av intäkterna kommer från avgifter som låntagarna betalar. Bland annat tas en påminnelsavgift på 120 kronor ut vid sena betalningar.
CSN ta sammanlagt ut tre avgifter. Påminnelseavgiften på 120 kronor går tillsammans med en expeditionsavgift på 100 kr/år till att finansiera den del av verksamheten som rör återbetalning. Dessutom betalar man en uppläggningsavgift under studietiden på 300 kr/år. - Visst får man ofta höra klagomål på avgifterna, säger Gunnar Karlsson på CSN i Eskilstuna och han kan till viss del förstå dom som klagar. Men han betonar också att det inte är CSN själva som bestämmer avgifterna.