Klädtjuv utvisas ur landet

Två män från Landskrona har nu dömts av Kalmar tingsrätt för inblandning i en stor klädstöld i Borgholm i början av juni, då kläder för 400 000 kronor stals. En äldre man döms för grov stöld och får fängelse i ett år, han ska dessutom betala skadestånd på drygt 90 000 kronor. En yngre man döms för häleri till tre månaders fängelse och därefter utvisning med förbud att återvända till Sverige inom de närmaste fem åren.
Den yngre mannen har dömts för stöld i Sverige tidigare och tingsrätten anser att det finns en risk att han begår brott igen. Kalmar tingsrätt dömer männen skyldiga eftersom de bland annat inte har något alibi för den aktuella kvällen och att deras förklaringar ter sig föga trovärdiga.