Kosovoalban får inte skadestånd

Eskilstuna kommun tänker inte betala något skadestånd till kosovoalbanen Naser Aliu, som blev avstängd av kommunen sedan han vägrat delta i svenskundervisning.
Kommunen motiverar beslutet med att kommunen inte agerat fel. Naser Aliu säger att han är besviken och känner sig kränkt och förolämpad av kommunen som stängt av honom från svenskutbildningen. Anledningen till att han inte ville delta i svenskutbildningen var att kursen skulle hållas på serbokroatiska, vilket är ett språk som Naser Aliu inte talar och som han dessutom förknippar med traumatiska upplevelser från Kosovo. Eskilstuna kommun däremot hävdar envist att Naser Alius andraspråk är serbokroatiska. Naser Aliu stängdes av från undervisningen och han förlorade dessutom sina ekonomiska ersättningar.