SCA ökar vinsten

Skogsindustribolaget SCA redovisar en vinst efter finansnetto på nästan 4 miljarder kronor för första halvåret i år.
Det kan jämföras med en vinst på 3,4 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.