Fisketurismen ger miljonvärden

Sportfisketurismen i Jämtlands län omsätter 325 miljoner kronor per år och skapar närmare 400 helårsarbeten.
Målet är en fördubblad omsättning av sportfisketurismen till år 2010, säger Joakim Svensson vid Länsstyrelsens fiskeenhet. Under åren 1995-99, genomförde Länsstyrelsen, kommunerna, lokala fiskevårdsorganisationer och EU det gemensamma projektet ''Utveckling av fisketurismen i Jämtlands län''. Målet har varit att på olika sätt stärka länets förutsättningar för sportfisketurism. Via 500 delprojekt har arbetet lett till en ökning av antalet fiskebesökare med 45%. Med en total investeringskostnad på 20 miljoner, har man fått tillbaka hela 5 gånger insatsen. -Detta visar att sportfisketurismen är samhällsekonomiskt viktig, säger Joakim Svensson.