Fler ärenden till kronofogden

Antalet anmälningar om betalningsföreläggande har konstaterats i Sörmland. På Kronofogdemyndigheten har man under första halvåret i år fått in 10 000 ansökningar om betalningsföreläggande, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med förra året.
Exakt vad ökningen beror på vet man inte, men Görel Frisö på Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna tror att det främst handlar om att många blivit hårdare på att kräva in sina skulder. Vanliga ärenden som hamnar hos kronofogden rör mobiltelefoner, internettjänster, apoteksräkningar och barnomsorgsavgifter.