Egypten betalar lärare

Den muslimska skolan El-Zahra i Jönköping har ett samarbete med den egyptiska staten. Ambassaden i Stockholm betalar lönerna åt två av skolans sex lärare. Lärarna från Egypten är imaner, muslimska präster. De undervisar i arabiska och islam och ambassaden betalar de båda lärarnas löner, men hur mycket pengar det rör sig om vill man inte avslöja. Friskolan El Zahra har under en längre tid brottats med ekonomiska problem. Nyligen lyckades man undkomma en utmätning av en skatteskuld på drygt 140 000 kronor.