Tvetydig skogsnäring

De senaste rapporterna från skogsindustrijättarna Stora Enso och SCA ger en splittrad bild av marknadsläget. Stora Enso visade en lägre vinst än väntat medan SCA överträffade förväntningarna. - Det finns de som tror att det svartnat helt nu men själv tror jag att vi kommer att få se tecken på ljusningar redan till hösten. säger skogsprofessor Ingemar Croon.