Köpcentra hotar glesbygdsbutiker

Bilden är nu kartlagd för hela länet. En tredjedel av alla glesbygdsbutiker försvinner inom sex år.
En dryg tredjedel av länets glesbygdsbutiker hotas av nedläggning om det blir köpcentrum i Lillänge och Åskorset. Det framgår av en rapport som Länsstyrelsen presenterade igår och som till skillnad från tidigare undersökningar gäller HELA länet. Den nya rapporten visar att bara nio av de 25 butiker som undersökts har ett tillräckligt bra ekonomiskt resultat för att klara sig på sikt.