Makedoniensamtal igång igen

Fredssamtalen mellan de politiska ledarna i Makedonien återupptogs på lördagförmiddagen. Samtalen mellan de makedonska och albanska partierna leds av president Boris Trajkovski. EU:s och USA:s sändebud i Makedonien är också närvarande vid mötet.
Parterna skulle ha träffats på fredagen i Tetovo, men mötet ställdes in av säkerhets skäl eftersom strider mellan rebeller och armén rasat i området de senaste veckorna. Mötet har nu flyttats till Ohrid i södra Makedonien.