Vårdfacket kräver nya rutiner

Vårdförbundet efterlyser en rad åtgärder för att komma till rätta med den allt oftare uppmärksammade vanvården inom äldreomsorgen. Bland annat en incidentrapportering, för att på ett tidigt upptäcka brister i vårdkedjan.
I dag uppmärksammas bristerna enligt förbundet för sent, när de redan drabbat patienten. Även sjuksköterskans roll måste stärkas, när brister påtals. Och undersköterskor behöver få sina medicinska kunskaper förstärkta, för att bedöma nya nödvändiga vårdåtgärder för patienter, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall Markstedt till Ekot.