Försäkringskassetjänster bort

Färre anställda ska ge bättre service. Ett 20-tal handläggartjänster försvinner när ny rationalisering genomförs.
Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket ska införa en ärendehantering med ny dataprogramvara, som man hoppas ska ge rationaliseringseffekter. Enligt Lars Andersson, chef för försäkringskontoret i Jämtlands län, kommer de flesta tjänsterna att dras in efter pensionsavgångar. Det nya systemet ska först prövas i Blekinge och införs troligen i resten av landet under nästa år.