Register kan bli olagliga

Från den första oktober i år finns det risk för att flera personregister i Sverige blir olagliga. Då upphör alla gamla tillstånd att gälla, och registerhållarna tvingas istället anspassa sig till den nya och strängare personuppgiftslagen - PUL. PUL stärker privatpersoners rätt att bestämma om de ska finnas med i något register eller inte.
De som främst riskerar att drabbas är ideella organisationer som inte omfattas av de specialförordningar och lagar som konstruerats för att myndigheter, domstolar och polis ska kunna utföra sina uppdrag. Den som inte följer den nya lagen riskerar böter eller fängelse.