Läraröverskott på Komvux

Många skolor har lärarbrist men på Komvux i Gävle är det precis tvärtom. Där är det nu för många lärare. Orsaken är att allt färre läser på vuxenutbildningar och då behövs inte lika många lärare.
Det var när Kunskapslyftet drog igång som allt fler sökte sig till vuxenutbildningarna och nya lärare anställdes på fasta tjänster. Nu har intresset ebbat ut och färre lärare behövs för undervisningen. Men Komvux i Gävle försöker hålla kvar dom lärare som anställdes trots att dom egentligen inte behövs längre. Komvux lånar i stället ut lärare till grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Förra terminen lånades 5 lärare ut och även till höstterminen kommer lärare att lånas ut, men det är oklart hur många. Komvux försöker helt enkelt ha kvar lärare för framtida behov då pensionsavgångar gör att lärarna kommer att behövas.