Många söker hjälp av prästerna

Växjö stift överväger nu att göra det obligatoriskt för stiftets präster att jobba som jourhavande präst. Anledningen är att det i många svenska stift blivit svårare att rekrytera präster som vill jobba som jourhavande präst. Trycket på prästernas jourtelefonen är hårt och i många stift ringer telefonen oavbrutet, framför allt nattetid då många söker vägledning och stöd.