PFAS

Abborrar med nedsatt funktion av sköldkörteln till följd av PFAS

0:25 min
  • Abborrar från Sänksjön i Kallinge har nedsatt funktion av sköldkörteln till följd av att de levt i PFAS-förorenat vatten. Det här visar en ny forskningsstudie från Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen Blekinge.
  • Även tidigare forskning i laboratorium har visat på det här sambandet. Men den här rapporten är den första som visar hur abborrar i naturen påverkas.
  • "Statistik för de senaste 20 åren visar en markant ökning av patienter med sköldkörtelsjukdom i Sverige. Orsaken är inte helt klarlagd, men en faktor som diskuteras är ökad exponering av miljögifter och däribland olika PFAS-ämnen", säger Fredrik Andreasson, miljökemist på Länsstyrelsen Blekinge i ett pressmeddelande.