RECENSION – KONST

Accelerator lyfter fram bortglömd forskning

9:33 min

På området där Stockholms universitet ligger i dag forskades om jordbruk och djurhållning under mer än ett sekel. Konsthallen Accelerator tar avstamp i denna bortglömda historia i nya utställningen Experimentalfältet.

Recension: Detta är en professionell bedömning. Omdömet som uttrycks är recensentens eget.

Titel: Experimentalfältet

Plats: Accelerator, Stockholm

Konstnärer: Andrea Zittel, Signe Johannessen, Åsa Elzén, Malin Arnell, Kultivator med flera

Curator: Richard Julin och Therese Kellner

Tid: Till och med 19 september 2021

1811 instiftades Kungliga lantbruksakademien och några år senare inrättades Experimentalfältet på Frescati. Här bedrevs växtförädling och försök med nya odlingsmetoder; man utarbetade nya redskap och prövade vilka former av utfordring som var bäst för produktiviteten.

Verksamheten pågick i olika faser ända in på 1960-talet och bidrog väsentligt till Sveriges växande välstånd, men har lämnat få spår efter sig på Frescati.

Nu lyfter Accelerator, konsthallen som öppnade på campus hösten 2019, fram denna bortglömda historia i nya utställningen Experimentalfältet.

Det historiska fältet utgör avstamp för ett antal konstnärliga experiment som kretsar kring vår tids ekologiska och sociala utmaningar. Men hur experimentellt blir det - egentligen?

I inslaget ovan recenserar Mårten Arndtzén utställningen i samtal med Cecilia Blomberg.