Örebro

Advokater kräver att rättegång tas om – kan kosta miljoner

1:56 min
  • Flera advokater kräver nu att den stora bedrägerirättegången som hålls i Örebro tingsrätt ska tas om. Anledningen är att åklagaren har åberopat ny bevisning som advokaterna anser är så omfattande att det kommer att ta flera veckor att gå igenom.
  • Advokaterna anser samtidigt att det finns en risk att åklagarna har haft kännedom om materialet längre tid och på så vis haft ett övertag i förhandlingen. Något som de menar skulle kunna strida mot rättegångsbalken och europakonventionen för mänskliga rättigheter.
  • I en skrivelse till tingsrätten menar åklagaren att rättegången inte behöver tas om då bevisningen mot personerna sedan tidigare var stark och att de inte undanhållit någon bevisning för försvaret.
  • Rättegången är den längsta som har hållits vid Örebro tingsrätt och var planerad att hålla i nästan 60 dagar. Advokatkostnaderna beräknas uppgå till tiotals miljoner kronor. En kostnad som kan komma att dubblas om rättegången måste tas om.